Pokus
(PNK101)

Učiteľ: Vladimir CizmarTu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz