Finančné analýzy
(NE 112)

 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Učiteľ: Administrátor BBS EU
Učiteľ: Vladimir Cizmar
Učiteľ: Elena Moravčí­ková


Učebný text „Finančná analýza podniku“ je určený záujemcom, ktorí síce nemajú ekonomické vzdelanie, ale ich profesionálna orientácia (súčasná či budúca) si vyžaduje isté, pomerne široké spektrum základných ekonomických poznatkov.