Personálny manažment
(NE111)

 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Tútor: Administrátor BBS EU
Tútor: Oľga Nachtmannová


Poslaním tohto kurzu je oboznámiť čitateľa s vývojom a podstatou moderného riadenia ľudských zdrojov, ktoré sa pozitívne odráža vo výkonnosti a konkurencieschopnosti podniku. Zároveň mu aj ozrejmiť úlohu jednotlivých subjektov, ktoré determinujú efektívnosť riadenia zamestnancov.