Export - import
(NE110)

 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Tútor: Edmund Fifek
Tútor: Administrátor BBS EU


Export a import má na jednej strane veľa spoločného s obchodovaním v tuzemsku, na druhej strane má svoje výrazné špecifiká. Tými sa zaoberá predkladaný študijný materiál.