Dane a zdaňovanie
(NE109)

 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Tútor: Administrátor BBS EU
Tútor: Ivona Ďurinová


Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about