Poisťovníctvo
(NE108)

 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Tútor: Anna Majtánová
Tútor: Administrátor BBS EU


Predkladaný učebný text je určený účastníkom kontinuálneho vzdelávania, ktorí potrebujú alebo sa jednoducho rozhodli spoznať poisťovníctvo e-learningovou alebo dištančnou formou. Na zvládnutie prezentovaného učebného textu nie sú potrebné predchádzajúce osobitné znalosti z oblasti poisťovníctva. Avšak potrebná je najmä vytrvalosť a chuť študovať.