Bankovníctvo
(NE107)

 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Tútor: Boris Šturc
Tútor: Administrátor BBS EU


Moderná ekonomika sa bez fungujúcej bankovej sústavy nemôže zaobísť. Bankovníctvo je pevne späté s akýmkoľvek podnikaním. Je takmer nemožné predstaviť si podnikateľa bez bankových služieb. Niektorí podnikatelia ich však využívajú lepšie, banky im pomáhajú dosiahnuť lepšie výsledky. Iní, hoci sa usilujú, nedokážu ponuku bankových služieb plne využiť. Často je príčinou neznalosť podnikateľa z odboru bankovníctva.