Rozpočtovníctvo
(NE106)

 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Učiteľ: Slávka Šagátová
Učiteľ: Administrátor BBS EU


Učebný text ROZPOČTOVNÍCTVO je určený všetkým záujemcom, ktorí potre­bujú alebo majú záujem preniknúť do podstaty zabezpečovania, priebehu a výsledkov podni­kateľskej činnosti v peňažnej (hodnotovej) podobe e-learningovou alebo dištančnou formou štúdia.

Na zvládnutie poznatkov predmetu je potrebné ovládať základné ekonomické pojmy a mať znalosti z oblasti nákladov a cien.

Učebný text uvedeného predmetu pozostáva z 9 kapitol, ktoré postupne umožňujú záujemcom mať predstavu o základných otázkach zostavovania, sledovania a vyho­dno­covania rozpočtov firmy a o ich praktickom význame a využití v podnikateľskej činnosti.