Právne aspekty podnikania
(NE105)

 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Učiteľ: Administrátor BBS EU
Učiteľ: Helena Majdúchová


Predkladaný učebný text je určený účastníkom kontinuálneho vzdelávania, ktorí sa rozhodli naštudovať problematiku organizačno-právnych foriem podnikania a to buď e-learningovou alebo dištančnou formou vzdelávania. Zvládnutie uvedenej problematiky dáva elementárne predpoklady k ďalšiemu štúdiu iných ekonomicko-manažérskych oblastí.

Na zvládnutie učebného textu nie sú potrebné predchádzajúce osobitné vedomosti a to ani z oblasti práva a ani z oblasti ekonomiky. Potrebná je však trpezlivosť a vôľa študovať.