Podnikové financie
(NE 104)

 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Učiteľ: Peter Markovič
Učiteľ: Administrátor BBS EU


Podnikové financie sa vyčlenili z podnikohospodárskej náuky a vyprofilovali sa ako samostatná vedná disciplína v prvých rokoch 20. storočia. Majú teda zhruba sto rokov, v priebehu ktorých sa intenzívne vyvíjali. Spočiatku bol ich obsahom len opis nástrojov a postupov uplatňovaných vo finančnom hospodárení podnikov. Neskôr nastal proces zovšeobecňovania poznatkov a postupne sa vytvorila pevná teoretická kostra podnikových financií. Ďalší rozvoj disciplíny vychádza zo skúseností a poznatkov miliónov podnikateľov a manažérov, ktorí denne riešia finančné problémy svojich podnikov kdekoľvek na svete.