Manažment
(NE101)

 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Učiteľ: Ján Porvazní­k
Učiteľ: Administrátor BBS EU
Učiteľ: Vladimir Cizmar


Predkladaný učebný text je určený všetkým účastníkom aktivít kontinuálneho vzdelávania, ktorí potrebujú alebo majú záujem preniknúť do tajov manažmentu e-learningovou alebo dištančnou formou.

Na zvládnutie poznatkov predmetu Manažment, tak ako sú prezentované v tomto učebnom texte nie sú potrebné osobitné predchádzajúce znalosti. Potrebný je predovšetkým zdravý rozum, vôľa a chuť študovať.