Náklady a ceny
(NE104)

 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Učiteľ: Slávka Šagátová
Učiteľ: Administrátor BBS EU


Učebný text NÁKLADY A CENY je určený všetkým záujemcom, ktorí potrebujú, alebo majú záujem vniknúť do problematiky nákladov a zložitej oblasti cenového rozhodovania, e-learningovou alebo dištančnou formou. Náklady a ceny patria k základným ekono­mickým kategóriám, bez ktorých sa nezaobíde žiadny podnikateľ. Už pri nákupe potrebných vstupov (nákup materiálov, nákup strojov a pod.) a neskôr pri predaji svojich výkonov (výrobkov, služieb), ale aj v inej podnikateľskej činnosti, (napr. výpočet predpo­kla­daného zisku) majú náklady a ceny svoje nezastupiteľné miesto. Výška cien rozhoduje o úhrade nákladov i zabezpečení zisku pre ďalší rozvoj firmy.